SEARCH AND DESTROY / NUKE

Det ena försvarande laget får placera en bomb någonstans i sin bas. Denna ska hållas omarkerad under speltiden. Det anfallande laget ska, som namnet antyder, hitta och sedan oskadliggöra bomben innan spelet är slut. Bomben får inte flyttas under spelets gång.

Spelets slut

  • Anfallande lag vinner om bomben har tillintetgjorts innan speltiden har runnit ut.
  • Försvarande lag vinner om bomben är intakt när speltiden runnit ut.

Att tänka på

  • Scenariot fungerar bäst i urban miljö eller motsvarande där man söker av och flertalet rum / hus i jakt på bomben.
  • Det anfallande laget bör få något övertag då det inte är helt lätt att ta sig igenom det försvarande lagets position runt bomben. Lämpligt övertag kan förslagsvis vara att man är fler i antal eller att har något portabelt skydd ex. insatssköldar till sitt förfogade.
  • Specificera tydligt innan spelet hur bomben ser ut och hur många bollar som måste sättas på den för att den ska oskadliggöras.

Alternativa tillägg

  • Bomben måste desarmeras / tillintetgöras av en viss person, en bombtekniker.
Spelare

Värd för Paintball-SM
1-2 aug 2015

Paintball-SM 2015

Vårt hemmalag som deltar i paintball-SM

Static

Samarbetspartners

www.poslada.com - Din festarrangör med lokaler i anslutning till banan www.paintball.se - Sveriges största forum för paintball som idrott och tävlingsgren